top of page
FRIDALEN SKOLE FAU

HVORDAN ER FRIDALEN FAU ORGANISERT?

HVA ER FAU?

HVEM SITTER I FAU?

HVA gjør FAU?

Styret består av leder, nestleder, kasserer og sekretær.

Skoleåret 2023/24:

Leder - Yngvil Woxen

Nestleder - Ole Martin Saltkjel

Kasserer: Estelle Guerfi

Sekretær: Hanne Langeland Johannessen

Leder og nestleder er FAU's representanter i skolens samarbeidsutvalget (SU). 

FAU arbeidsgrupper.

Kulturgruppen, bygg og uteareal, skolemiljø, 17. mai-gruppen.

Hovedkontakt for SFO-rettede henvendelser: Marit Lorenzen

 

Når er det FAU-møte?

FAU-representantene møtes i filmsalen i 2. etasje hver siste onsdag  i måneden kl 19-21. Møtene er åpne for alle foresatte på skolen. Møteinnkalling og referat finner du her.

FAU står for "Foreldrenes arbeidsutvalg". Alle forelsatte som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. 

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. 

Hver klasse velger en FAU-representant og en vararepresentant som sitter
i to år. FAU-representanten er kontaktleddet mellom foresatte og skolen/SFO.

FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foresatte ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

FAU arrangerer også kurs og ettermiddagsaktiviteter. Se "våre kurs"

bottom of page