Fridalen_Skole.jpg
Fridalen_Skole.jpg

press to zoom
Fridalen_Skole.jpg
Fridalen_Skole.jpg

press to zoom
1/1
FRIDALEN SKOLE FAU

HVORDAN ER FRIDALEN FAU ORGANISERT?

HVA ER FAU?

HVEM SITTER I FAU?

HVA gjør FAU?

Styret består av leder, nestleder, kasserer og sekretær.

Leder for FAU er Anette Edvardsen. Karoline Kalstveit er nestleder. Laura Minsaas er kasserer og Hanne Langeland Johannessen er sekretær. To representanter (leder +1)  er representert i Samarbeidsutvalget (SU). Dette er Anette Edvardsen og Karoline Kalstveit. 

 

FAU har  flere arbeidsgrupper.

Det er kulturgruppen, fysisk skolemiljø, psykososialt skolemiljø og 17. mai-gruppen. I tillegg er en FAU-representant hovedkontakt for SFO-rettede henvendelser. Dette er Mona Louise Bakkevig.

 

Det er FAU-representantene for 6. klassene som sitter i 17. mai-gruppen. 

 

Når er det FAU-møte?

FAU-representantene møtes i filmsalen i 2. etasje hver siste onsdag  i måneden. Møtene er åpne for alle foresatte på skolen. Møtene er også digitalt tilgjengelige. Kontakt klassens FAU representant for å få lenke til digital møtedeltakelse. 

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. 

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. 

Hver klasse velger en FAU-representant og en vararepresentant som sitter
i to år. FAU-representanten er kontaktleddet mellom klassens foreldre og skolen/SFO.

FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

FAU arrangerer også ettermiddagsaktiviteter. Les mer her.