Fridalen_Skole.jpg
Fridalen_Skole.jpg

press to zoom
Fridalen_Skole.jpg
Fridalen_Skole.jpg

press to zoom
1/1
FRIDALEN SKOLE FAU

HVORDAN ER FRIDALEN FAU ORGANISERT?

HVA ER FAU?

HVEM SITTER I FAU?

HVA gjør FAU?

Styret består av leder, nestleder, kasserer og sekretær.

Leder for FAU er Velaug Myrseth Oltedal. Friedrieke Urbassek Hoffmann er  nestleder. Børre Myklebust er kasserer og Gørild Berg er sekretær. Leder og nestleder er FAU's representanter i skolens samarbeidsutvalget (SU). 

FAU har  flere arbeidsgrupper.

Det er kulturgruppen, fysisk skolemiljø, psykososialt skolemiljø og 17. mai-gruppen. I tillegg er en FAU-representant hovedkontakt for SFO-rettede henvendelser. 

 

Det er FAU-representantene for 6. klassene som sitter i 17. mai-gruppen. 

 

Når er det FAU-møte?

FAU-representantene møtes i filmsalen i 2. etasje hver siste onsdag  i måneden kl 19-21. Møtene er åpne for alle foresatte på skolen. Møteinnkalling og referat finner du her.

FAU står for "Foreldrenes arbeidsutvalg". Alle forelsatte som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. 

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. 

Hver klasse velger en FAU-representant og en vararepresentant som sitter
i to år. FAU-representanten er kontaktleddet mellom foresatte og skolen/SFO.

FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foresatte ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

FAU arrangerer også kurs og ettermiddagsaktiviteter. Se "våre kurs"