REFERAT OG MØTEINNKALLINGER

Fridalen FAU har møter den siste onsdagen i hver måned.

Sted: personalrommet i 2. etasje med mulighet for digital deltakelse. Ta kontakt med din klasses FAU kontakt for lenke dersom du ønsker å delta.

Tid: 19-21.

NB! Det mangler en del referat på denne siden, ta kontakt med ledere dersom du ønsker å få de tilsendt.

Delta gjerne på et møte!