REFERAT OG MØTEINNKALLINGER

Fridalen FAU har møter den siste onsdagen i hver måned.

Sted: Fridalen skole, Filmsal 2. etasje

Tid: 19-21.

NB! Det mangler en del referat på denne siden, ta kontakt med ledere dersom du ønsker å få de tilsendt.

Delta gjerne på et møte!