top of page

REFERAT OG MØTEINNKALLINGER

Fridalen FAU har møter den siste onsdagen i hver måned.

Sted: Fridalen skole, Filmsal 2. etasje

Tid: 19-21.

Delta gjerne på et møte!
bottom of page