FAu fridalen

Styret består av leder, nestleder, kasserer og sekretær.

Leder for FAU er Anette Edvardsen. Karoline Kalstveit er nestleder. Laura Minsaas er kasserer og Hanne Langeland Johannessen er sekretær. To representanter (leder +1)  er representert i Samarbeidsutvalget (SU). Dette er Anette Edvardsen og Karoline Kalstveit.

 

FAU har ulike arbeidsgrupper.

Det er kurs- og kulturgruppen, fysisk skolemiljø, psykososialt skolemiljø og 17. mai-gruppen. 

 

Det er FAU-representantene for 6. klassene som sitter i 17. mai-gruppen. 

 

Når er det FAU-møte?

FAU-representantene møtes normalt i filmsalen i 2. etasje hver siste onsdag  i måneden. Det er mulig å delta digitalt. Møtene er åpne for alle foresatte på skolen og varer fra kl. 19-21. I tider med høyt smittetall holdes møtene kun digitalt. 

Delta gjerne på et møte!