Informasjon om SU

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ. 
Det er møtepunktet mellom foreldre og skolens ledelse.

Lars Gunnar Haukaas er leder for Fridalen SU. I utvalget sitter ellers Harald Borge (rektor), Lilli Mjanger (lærer), Øystein Nordvik (lærer), Tormod Opedal (politisk representant), samt to representanter for FAU (leder og nestleder)

Sted: personalrommet i 2. etasje

Tid: 18-19, annen hver måned. 

Referat legges ut på skolens nettside etter de månedlige møtene.