top of page

VÅRE KURS

FAU tilbyr hvert halvår barn fra 1.-7. trinn en rekke ulike kurs.

Slik melder du barnet på et kurs:

Send en e-post til kulturfau@gmail.com med følgende informasjon:
barnets navn, klasse, foresattes navn, mobilnummer, e-post og ønsket kurs.

Bruk en e-post som sjekkes regelmessig, slik at viktig informasjon når frem. 

Påmeldingsfrist: lørdag 1. februar 2014

Betaling

Når du får beskjed om hvilke(t) kurs ditt barn har fått plass på må du betale kursavgiften til FAU Fridalen skole kontonr. 5219.30.10490.

Oppgi barnets navn, klasse og kursnavn på bankbilaget, eller i nettbanken.
Hvis betaling uteblir kan barnet bli nektet deltakelse.

Eventuelle spørsmål kan rettes til kulturfau@gmail.com 

SJAKK FOR 2.-7- TRINN

Innhold: Grunnleggende opplæring i sjakk – deltakerne blir medlemmer i Ungdommens Sjakkforbund.
Instruktør: Jostein Sørhus
Tid og sted: Mandager 14-16 i klasserom.
Kursavgift: Kr. 275

GITARKURS FOR 3.-7- TRINN

Innhold: Opplæring i gitarpill

Instruktør: Håkon Havre, Balder Blinkenberg
Tid og sted: Tirsdager 14.30-15.15 og 15.15-16. Filmsalen/klasserom

Kursavgift: Kr. 250

SVØMMEKURS FOR 1.-3- TRINN

Innhold: Grunnleggende svømmeopplæring

Instruktør: Bergen Svømme Club (BSC)
Tid og sted: Torsdager 18.30-20.00. Landåshallen

Kursavgift: Kr. 500

UNDERVANNSRUGBY FOR 4.-7- TRINN

Innhold: Grunnleggende opplæring i undervannsrugby (UVR). Barna må kunne svømme og dykke til bunnen av bassenget.
Instruktør: Bjarte Lyssand (Boblen UVR)
Tid og sted: Torsdager 20.00-21.00. Landåshallen

Kursavgift: Kr. 200.
Instruktøren krever at alle har eget egnet utstyr. De som ikke har, kan kjøpe maske, snorkel og svømmeføtter (kr 600) av instruktøren. 

bottom of page