top of page

HÅNDBOK

FAU håndboken er ment som et verktøy for å gi FAU og andre foreldrerepresentanter innsikt i erfaringer fra forrige FAU år og tips fra FUG.no

Den er ikke instruerende og ikke en del av vedtektene (vedtas/godkjennes ikke), men beriker forståelsen av vedtektene.

Hensikten er å etablere et levende erfaringsdokument som fungerer som hjelpemiddel i arbeidet FAU-representanter og klassekontakter har.

 

Klikk her for å laste ned håndboken

bottom of page